Genealogie Familie Tap -Dodewaard-Rotterdam -Den Haag.Onderzoek:
- Dhr. W.A.P. Tap, Leusden. Lid Gens Nostra, Ned. Genealogische Vereniging: lid nummer 112641
- Dhr. Albert Veldhuis, erelid en voormalig secretaris Veluwse Geslachten (V V G), Box 519 NL-3770 AM, Barneveld


Bron: www.regionaalarchiefrivierenland.nl Inleiding
Genealogisch verslag van de Familie Tap afkomstig van de Neder-Betuwe en wel uit IJzendoorn en Dodewaard. Deze leden met de naam Tap komen via Rotterdam in Den Haag terecht. Vanuit den Haag verspreidt de familie zich na de 2e wereldoorlog verder over Nederland en zelfs vertrekken er naar Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland.

Laatste nieuws!
Jan Otten, naamgever van het geslacht Tap, werd Tap genoemd naar zijn beroep: hij was tapper (herbergier) in de heerlijkheid IJzendoorn (zie transcriptie nr 263). Hij is een zoon van Otto Hendrickx (vermeld in de nrs. 298 en 299), en een oomzegger van o.a. Jerefaes Hendrickx en Huijbert Hendrickx. Jorden Jerefaes van de Pavort is een zoon van Jerefaes Hendrickx; hij noemde zich naar zijn moeder Van de Pavort.

Bovenstaande informatie wordt gezien als een zeer plausibele mogelijkheid voor de herkomst van de familienaam Tap.

Voor meer informatie: Beschrijving van wapen en genealogische aantekeningen

Bron: Herman de Wit (de-wit.net)

Kijk voor het geregistreerde familiewapen Tap op www.redbad.com.

    Links: Het kasteeltje in IJzendoorn waar Reinier Tap in 1700 mogelijk woonde.

    De gegevens in deze overzichten zijn niet compleet. Zo heeft verder onderzoek ons inmiddels geleid van "stamvader" Dirk Tap (geboren ca. 1701) - via Johan (Jan Otten) Tap (geboren rond 1635), schepen van IJzendoorn - naar Otto Tap geboren rond 1600.

    Voor meer actuele informatie, kijk bij overzicht