Het wapen en de genealogie van de familie Tap

 

Omschrijving: een roos, vergezeld van drie wassenaars

 

Wapendragers:

Hendrick Ryckens, 1603

Jerefaes Hendrickx, 1640 (Cannenburch, 688)

Huybert Hendricksz van Isendoorn, schepen te Rhenen (graven in de Cunerakerk)

Jorden Jerefaes van de Pavort

 

 

 

 

 

 

 

Genealogie

 

I Rijck Hendrickx (ca 1528 - na 1612)

Huwde N.N.

 

II Hendrick Ryckers (15xx - na 1617)

Gerichtsman (schepen) te IJzendoorn

Huwde N.N.

 

IIIa Rijck Hendrickx (+ voor 1637)

 

IIIb Otto Hendrickx (+ voor 1637)

Huwde Arndtgen Jansdochter

Hieruit: Jan Otten genaamd Tap (1624 voor 1679) herbergier en schepen te

IJzendoorn, die huwde met Maria Beltjens. Zij hertrouwde 1679 met schepen Willem

de Haes Jansz, weduwnaar.

 

IIIc Jerefaes Hendrickx (ca 1599 na 1672)

Schepen te IJzendoorn

Huwde Willemke van den Pavort

Hieruit: Jorden Jerephaes (van de Pavort), geboren 1640, schepen te IJzendoorn,

houder van de drie vicari n.

 

IIId Huibert Hendrickx van Isendoorn (+ na 1676)

Schepen te Rhenen

Huwde Aeltgen van Brenck

Hieruit: Heesken Huijbertsz, die huwde met Aerdt Dircksz

 

IIIe Jan Hendriksen alias Puijk van Isendoorn (+ na 1669)

Huwde 1) Heijltje Soet 2) Jantje Willemsdochter van Setten

Hieruit: Hendrick (1652), Hendrikje (1654), Liesbeth (1658), Teuntje en Willem

(1660)

 

IIIf Antonia Hendrickx (+ voor 1641)

Huwde Reijer Willems de Kemp. Hij hertrouwde voor 1641 met Anna Deijs

 

IIIg Cornelia Hendrickx (+ na 1669)

 

Jan Otten, naamgever van het geslacht Tap, werd Tap genoemd naar zijn beroep:

hij was tapper (herbergier) in de heerlijkheid IJzendoorn (zie transcriptie nr

263). Hij is een zoon van Otto Hendrickx (vermeld in de nrs. 298 en 299), en een

oomzegger van o.a. Jerefaes Hendrickx en Huijbert Hendrickx. Jorden Jerefaes van

de Pavort is een zoon van Jerefaes Hendrickx; hij noemde zich naar zijn moeder

Van de Pavort.

 

Meer informatie over de familie Tap op www.redbad.com