Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Gehandicapten vaker crimineel
DEN HAAG - Steeds meer verstandelijk gehandicapten blijken zich schuldig te maken aan criminele feiten. Bovendien worden de delicten die zij plegen steeds ernstiger van aard. Een passende behandeling van criminele gehandicapten ontbreekt veelal, dus gebeurt in praktijk vaak niets om het 'ontspoorde' gedrag te corrigeren. Politie en justitie weten niet wat zij met deze mensen aan moeten.
Dat zegt het expertisecentrum De Borg in een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Vliegenthart van (Volksgezondheid). De Borg onderzocht hoeveel criminele verstandelijk gehandicapten er zijn en wat er doorgaans met hen gebeurt. Het centrum stelt voor om ongeveer 120 opvangplaatsen voor deze specifieke groep gehandicapten op te zetten. Daarbij zouden nog eens 240 mensen gevolgd moeten worden. De Borg denkt dat er nu minimaal 300 criminele gehandicapten behandeld moeten worden. Maar waarschijnlijk zijn het er meer dan 350. De Borg wil bij vijf bestaande behandelcentra voor verstandelijk gehandicapten met ernstige psychische problemen, aparte voorzieningen opzetten voor delinquente gehandicapten. Nu zijn deze centra niet berekend op criminele gehandicapten. Hoeve Boschoord, de tbs-kliniek voor verstandelijk gehandicapten, zou zo dan alleen nog bestemd zijn voor gehandicapten met een hoog recidive- en vluchtgevaar.
Geplaatst: 10-07-2001

[meer nieuws]
[terug]