Genealogie Familie Tap -Dodewaard-Rotterdam -Den Haag.Onderzoek: Dhr. W.A.P. Tap, Leusden. Lid Gens Nostra, Ned. Genealogische Vereniging: lid nummer 112641Wapen
Sommige mensen denken nog steeds, dat alleen adellijke families er een wapen op na houden, maar dat is een misverstand. Zogenaamde "burgerwapens " komen al in de vroege middeleeuwen voor en zijn bijna even oud als adellijke wapens. Bepaalde ambachtslieden, schouten en schepenen lieten in de 16e en 17e zo'n wapen ontwerpen om er akten mee te zegelen in plaats van een handtekening. Vergeet niet dat talrijke mensen die tijd niet konden lezen of schrijven.
(uit "Familiewapen 'n oude traditie herleeft" van Jan Zeeman.blz 21.)

Wapen Tap
Een (gelderse) roos vergezeld van drie hoefijzers met de kalkoenen naar boven. Mogelijk is het veld rood.

Losse lakafdruk van de 2e helft van de achtiende eeuw in een collectie van Jhr. Graswinckel 1925 te Breda.

Reinier Tap 16-01-1693, subst. richter van IJzendoorn, 14-02-1703, schepen aldaar en stadhouder van het huis en heerlijkheid IJzendoorn, getrouwd met Johanna Pauw en vader van Joan Tap, die 09-04-1722 Med.doctor aldaar is, voert als helmteken een roos en de drie voorwerpen, veel gelijkend op posthoorns op zijn lakafdruk zonder kleuraanduiding in het 294.30 van het Hof van Gelderland, de volmachten van de Geldersche Leenkamer.
(uit: Heraldische Collectie Muschart.)

In Gens Nostra, nr 11 november 1960 op blz 288 a,vond ik de Wapenkaart nr. 24, waarop het wapen van de familie Tap uit de Betuwe is afgebeeld.

Volgens de kleurcode van Pater Petra Sancta uit 1638 blz. 13 van het boek van Jan Zeeman betekent de kleurcode een rood ( Keel) schild met 3 hoefijzers van zilver en midden in een geel (gouden) roos. Hoe Gens Nostra aan het wapen komt is op die plek niet beschreven. Ook niet wat bedoeld wordt met Tap- Betuwe.

Wel is mij bij een bezoek aan de Dijkgraaf Tap uit de Betuwe persoonlijk verteld dat zijn familie in een oude afbeelding een dergelijk soort wapen heeft gezien waarop echter niet duidelijk te zien was of het hier drie hoefijzers betrof of 3 jachthorens zoals die te vinden zijn in het wapen van de provincie Limburg.

Hij gebruikt dus de jachthoren. De Dijkgraaf is een soort Burgemeester, echter niet van een Gemeente maar van een Waterschap. Zijn Familie behoort tot de groep van de familie Tap die in IJzendoorn begonnen .

In Gens Nostra verschijnen regelmatig waarschuwingen van Bureaus die voor veel geld zogenaamde onderzoekingen doen, boeken doorbladeren, een wapen vinden met een bijbehorende naam en dit overnemen. Naast de onduidelijkheid jachthoren of hoefijzers, ben ik met het onderzoek gekomen bij geboorteplaats Dodewaard en voorzichtig geworden, wachtend op meerdere gegevens.