Genealogie Familie Tap -Dodewaard-Rotterdam -Den Haag.Onderzoek: Dhr. W.A.P. Tap, Leusden. Lid Gens Nostra, Ned. Genealogische Vereniging: lid nummer 112641
Onder: Dodewaard anno 1865.
Bron: www.rat.de/kuijsten/atlas Stamvader
De voorlopige stamvader is Dirk Tap.* +/- 1701 in Dodewaard.(no.128).
Het geboortejaar is ongeveer af te leiden uit de toestemming (in 1733) om in Rotterdam te komen wonen. Hij is dan volgens eigen opgave 32 jaar oud.(zie Provisionele Admissiën en Finale Admissiën van 1 juli 1733.( fiche 282/101 en fiche 283/119). Het echtpaar had toen nog geen kinderen.)

Stammoeder is Aaltje Reinders van der Pol(l) *06-02-1697 no.129.
Zijn vrouw Aaltje of Aaltie van der Pol (beide voornamen worden gebruikt) is iets ouder als Dirk. Haar vader heette Reindert van de(r) Pol(l)
Zij is geboren in Rheden ? bij Arnhem. Aaltie blijkt af en toe ook de naam Reinders te voeren (naar haar vader) zie b.v. bij haar 2e huwelijk waar zij Aaltje Reijnders van der Pol(l) heet.
Ik twijfel er aan of Rheden niet Rhenen moet zijn.

Er is een aantekening in Notarieel 1731-1740 2767/974
Dirk Tap sterft in 1740 (na een strenge winter). Deze winter haalde de geschiedenisboeken. Stierven er die winter veel mensen ?
a) Gegevens uit: Onze Vaderlandse Geschiedenis van Klaas Jansma /Meindert Schroor enz. Rebo productions blz 238.

Dirk wordt in Rotterdam begraven op 30-05-1740. (zie het register der doden in Rotterdam).
Het gezin Dirk en Aaltje Tap woonden in de nauwe of kleine Kerkstraat in Rotterdam. 7 Wijk 1 Smald.

Ze behoorden tot de Nederduits Hervormde Gemeente.

In een van de archieven werd als beroep van Dirk genoteerd: winkelier,op een andere plek staat slager en kruidenier.

Er is in 1737 een testament gemaakt (Oud Notarieel boek 2653 blz 519-521) tussen Mons.r Pieter Otten (Mr.Brootbakker) en jufr.Helena Gibilla Kok, echtelieden, die verklaren elkaars erfgenamen en verklaren hun nog te verwekken kinderen tot een leeftijd van 25 jaar op te zullen voeden.
De getuigen zijn Dirk Tap en Jan van Kleef.

De gezin Dirk Tap en Aaltie Reinders van der Pol krijgen 3 kinderen, waarvan er 1 volwassen wordt en trouwt:

1)-naamloos. In Rotterdam op 28-8-1733 in het kraambed gestorven en in Rotterdam begraven.(Uit het Boek der doden.)

2)- Johan no 64 * +/-14-08-1735 en op 14-08-1735 gedoopt in de gereformeerde Kerk te Rotterdam, de getuigen zijn:

    Pieternella Tap, zuster van Dirk Tap en Antony Vermaas, ingekomen vlg Poortersboek op 07-10-1729 onder fiche 289/10 en geboortig te Arnhem. Later voogd over de minderjarige Johan Tap. Gehuwd met de zus van Aaltie Reinders van der Pol. Dus zwager van Dirk Tap.

3)-Antony * op 27-06-1737 gedoopt (zonder dat er getuigen vermeld zijn en anderhalf jaar oud op 27-05-1739 te Rotterdam begraven.

Vragen:

  • Wie was Dirk Tap en waar kwam hij vandaan?
  • Waar komt de naam Tap vandaan?
  • Is er al of niet verwantschap met de andere inwoners in de Betuwe die ook
    de naam Tap voeren ?
  • Waar komen de Tappen in de achterhoek (Lichtenvoorde vandaan ?
  • Er wonen ook nog een stel op het Hoge land in Groningen, wie zijn dat?