Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Agent hoeft niet langer Nederlander te zijn
AMSTERDAM - Agenten hoeven voor de Nederlandse Politiebond (NPB) niet langer de Nederlandse nationaliteit te hebben.
De bond wil deze 'eis' tijdens de komende cao-besprekingen dit najaar op tafel leggen. Volgens de NPB wordt het voor politiekorpsen aanzienlijk makkelijker nieuwe politiemensen te werven als de eis dat politiemedewerkers het Nederlanderschap moeten bezitten, wordt afgeschaft. "Deze eis is afkomstig uit een tijd van eng nationalisme, waarin het onbestaanbaar werd geacht dat iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit de loyaliteit zou kunnen opbrengen om namens de Staat het gezag te handhaven. Vandaag de dag maken dergelijke begrippen een achterhaalde indruk," zo meent de politiebond. Andere eisen Onze huidige multi-culturele samenleving stelt geheel andere eisen aan het politie-apparaat, bijvoorbeeld juist dat het personeel een redelijke afspiegeling vormt van de culturele variatie binnen de maatschappij," aldus de NPB. Het afschaffen van het Nederlanderschap als sollicitatie-eis ligt volgens de bond bovendien geheel in de lijn van een verdergaande politiesamenwerking binnen Europa. Om het werken bij de politie aantrekkelijker te maken zouden agenten in opleiding bovendien geen maandgeld moeten krijgen maar een volwaardig salaris. Politiesurveillanten zouden bovendien niet langer moeten worden aangenomen op basis van een tijdelijk contract van zes jaar. De NPB vindt een tijdelijk contract voor surveillanten het beeld voedt van 'een tweederangs werknemerschap' voor deze groep politiemensen die toch al een laag salaris krijgen.
Geplaatst: 09-05-2000

[meer nieuws]
[terug]