Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Verzekeren tegen verlies borsthaar mogelijk
De Britse verzekeraar Creechurch, onderdeel van de beroemde verzekeringsmaatschappij Lloyd's of Londen, heeft een polis afgesloten voor een wel heel merkwaardig verzoek.
De persoon in kwestie sloot een polis af tegen het verlies van zijn borsthaar. Jonathan Thomas, vertegenwoordiger van Creechurch, heeft verklaard dat er een polis is opgesteld waarmee objectief kan worden vastgesteld of en wanneer er sprake is van enige schade. De polis is zo opgesteld dat de verzekeraar over gaat tot betalen, wanneer er door twee onafhankelijke medische deskundigen is vastgesteld dat er bij de verzekeringsnemer meer dan 85 procent van z'n borsthaar verloren is gegaan. Verder vermelden de 'kleine lettertjes' van het contract dat de verzekering slechts geldig is in gevallen van "toevallige lichamelijke ongevallen". De polis vermeldt ook een lange lijst van uitzonderingen waarop geen uitbetaling zal volgen. Daarbij is onder meer "haarverlies als gevolg van revolutie, radioactieve besmetting of terrorisme" uitgesloten. Ook een vrijetijdsbesteding als vuurspuwen is nu 'not done' voor de verzekeringsnemer, even als het verliezen van haar "veroorzaakt door zwangerschap en geboorte". De hoogte van de premie is, evenals de naam van de verzekerde, uit privacy-overwegingen niet bekend gemaakt. Wel werd duidelijk gemaakt dat het hier om een bekend persoon zou gaan, die mogelijk een reclamecontract heeft lopen waarbij zijn borsthaar een onontbeerlijk voorkomen is.
Geplaatst: 17-06-2004

[meer nieuws]
[terug]