Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Psychische hulp voor kippen
Duitse kippen boffen maar met Barbera Luetzeler uit Bonn. Die psychologe is namelijk gespecialiseerd in de behandeling van deze dieren.
Ze behandelt uiteenlopende kippenproblemen, van problemen rondom het geslacht tot neurose. En van de zaken van Luetzeler betrof de hen Lucie die altijd al een haan wilde zijn. "Ze was zo ontevreden dat ze iedereen uit haar territorium verdreef, waaronder zelfs de kat," aldus de eerste Duitse kippenpsychologe. Maar met Lucie kwam het goed. Ze ging zich als haan gedragen en ging zelfs kraaien. Naast de zaak Lucie stelde Luetzeler bij 2000 kippen 'snelwegneurose' vast, nadat de dieren om onduidelijke redenen gelijktijdig met hun hoofd begonnen te wiegen. De oorzaak was volgens de 38-jarige psychologe de nabijgelegen autoweg en de symptomen verdwenen dan ook toen de dieren naar een rustiger locatie werden gebracht.
Geplaatst: 26-09-2003

[meer nieuws]
[terug]