Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Internet is jarig
AMSTERDAM - Internet is jarig, misschien wel donderdag. Het mondiale netwerk, dat pas de afgelopen vier jaar echt van de grond is gekomen, telt dertig lentes. Of vijfentwintig. Of zestien. In de VS wordt uitgebreid geruzied over de ontstaansgeschiedenis van internet.
Op 2 september 1969 sloot de UCLA-universiteit twee computers op elkaar aan en noemde dat prille netwerkje Arpanet. Dat systeempje wordt gezien als de oermoeder van internet. En van die bakjes, de Sigma-7 computer, staat nog altijd in het kantoor van professor Len Kleinrock, die daarom in brede kring bekend staat als aartsvader van het net. ''In mijn laboratorium is internet ontstaan,'' zegt hij zelf. Maar er is weerstand tegen de UCLA-euforie. Bij MCI Worldcom bijvoorbeeld. Vice-president Vinton Cerf was er als student van Kleinrock bij, maar kan zich er weinig van herinneren. ''Het was net als de eerste persoon met een telefoon: je hebt een mooi apparaat, maar je kunt er niets mee.'' Cerf was 25 jaar geleden de bedenker van een taal waarmee een netwerk als Arpanet weer met andere netwerken kon uitwisselen: TCP. Op 1 januari 1983 werd dat protocol de standaard - en is dat nog altijd. Cerf wordt sindsdien k toegejuicht als de vader van internet. In dat geval is het net dus nu al een kwart eeuw oud - of zestien als je de datum hanteert waarop CeTCP werd ingevoerd. Kleinrock is van mening dat het aan elkaar knopen van de twee computers van eminenter belang is geweest dan de eerste voetstappen op de maan, een paar weken daarvoor. Overigens dacht niemand eraan een foto te maken van de computerlink in 1969. Terwijl miljarden naar wazige zwart/witbeelden van het maanoppervlak tuurden, keken nog geen twee dozijn studenten verveeld toe hoe tussen twee bonkige computers een grijze kabel van vijf meter werd gespannen waarna een stroompje nietszeggende data heen en weer werd gezonden. Pas een maand later, op 1 oktober, werd Kleinrocks studeerkamersysteempje aangesloten op een vergelijkbaar netwerkje bij de Stanford universiteit. Ook een mooi startpunt voor internet, alhoewel dt memorabele moment wat in de soep viel toen het prehistorische internetje crashte. Dat gebeurde nadat van wachtwoord LOGIN de L en de O waren ingetikt - daar komt weer het verhaal vandaan dat de eerste internetboodschap 'hello' zou zijn geweest, L, O. Kleinrock was al sinds 1961 bezig om computers met elkaar te laten praten. Hij deed dat in opdracht van het ministerie van Defensie, dat door het aan elkaar knopen van computers een voorsprong wilde nemen op de Sovjet-Unie. De toenmalige generatie computers kon nog slechts communiceren via ponskaarten of magneetbanden. Begin jaren zeventig telde Arpanet vijftien aansluitingen (nodes), allemaal onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In maart 1972 werd de eerste e-mail via Arpanet verzonden, waarna de populariteit van het systeem in Amerikaanse universiteitskringen snel toenam. Tot in de jaren tachtig was e-mail de belangrijkste niet-militaire activiteit op het pre-internet. Toen kwamen ook de nieuwsgroepen van Usenet op, in de tweede helft van de jaren tachtig de grote internethit. In 1990 viel het doek voor Arpanet en ging het op voor internet. In Zwitserland werd het fundament gelegd voor de grafische variant van internet, het world wide web (www). Dat was de doorbraak: massaal stortten consumenten zich op internet. In 1993 groeit het web met 341.000 procent. Inmiddels zijn 76 miljoen mensen op het net aangesloten.
Geplaatst: 03-09-1999

[meer nieuws]
[terug]