Actueel
 Heb je nog een vreemd, interessant of grappig nieuwsbericht? Mail het de redactie..

Nederlanders zijn aarts-pessimisten
DEN HAAG - Nederlanders zijn aarts-pessimisten en ras-mopperaars. Velen zien de toekomst somber in en tobben over geldzaken, dreigende werkloosheid en hun gezondheid. Bovendien klagen ze steen en been over hun werkdruk.
Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat met name onze lager-opgeleiden relatief weinig vertrouwen hebben in hun eigen toekomst. Deze mensen zijn eveneens somber over de toekomst van hun woonomgeving, van de Nederlandse samenleving en de mensheid in zijn algemeen. Ook oudere landgenoten hebben het gevoel dat hun leven zinloos en doelloos is. Jonge mensen zijn veel positiever. In de leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar is 53 procent vol verwachting over hun persoonlijke toekomst. Opvallende conclusie van het onderzoek is dat `wie nooit gehuwd is geweest vaker optimistisch is gestemd dan wie gehuwd is, dan wel gescheiden of verweduwd`. Het SCP kan deze bevinding niet verklaren. Verder klagen Nederlanders als geen ander volk in Europa over een toenemende werkdruk. Van onze werkenden zegt 58 procent `minstens de helft van de tijd in hoog tempo te moeten ploeteren`. In het Verenigd Koninkrijk beklaagt slechts 41 procent zich over werk-stress en overbelasting, in Duitsland 40 procent en in België 38 procent. Het is echter de vraag hoe serieus je al dit geweeklaag van onze landgenoten moet nemen. Enquêtes van het SCP wijzen namelijk uit dat van degenen die regelmatig in hoog tempo werken, 27 procent aangeeft `erg gelukkig` te zijn; van degenen die zelden of nooit in hoog tempo werkt is slechts 20 procent dat. Ook zij die slechts regelmatig onder hoge tijdsdruk werken (25 procent) kennen dat grote geluksgevoel niet. `Blijkbaar draagt hard werken eerder bij aan de levensvreugde dan dat het er afbreuk aan doet` concludeert het SCP.
Geplaatst: 18-01-2001

[meer nieuws]
[terug]